Tsjechië vakantieland.
Het nationale wapen van Tsjechië.

Welke gebieden heb je allemaal in Tsjechië.
Contact Info.
Algemenevoorwaarden 2014.

Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn bindend. Zowel voor D de Wild als voor degene die een huurovereenkomst bij D de Wild afsluit.

Prijzen zoals vastgelegd in de huurovereenkomst zijn, onder voorbehoud van vergissingen, bindend.

Bevestiging van uw boeking en betaling. Na uw boeking sturen wij u binnen een week een factuur en onze algemene voorwaarden toe. Boekt u langer dan drie maanden vooruit dan krijgt u een voorschotfactuur van 50% van de huursom toegestuurd. Deze factuur is tevens uw boekingsbevestiging en dient binnen twee weken betaald te zijn. Indien de betaling niet binnen die termijn is voldaan, vervalt uw boeking. De restantfactuur ontvangt u drie maanden vóór aanvang van uw huurperiode. Bij boeking binnen twee maanden voor aanvang van uw huurperiode ontvangt u een factuur voor het totale bedrag. Deze factuur dient per ommegaande, uiterlijk binnen één week na ontvangst betaald te worden. Indien de betaling niet binnen die termijn is voldaan, vervalt uw boeking. Bij de (restant)factuur wordt een waarborgsom van € 100,- opgenomen. Dit bedrag wordt teruggestort bij correcte oplevering van het appartement na vertrek.

Bij annulering korter dan twee maanden vóór de verhuurdatum wordt 50% van het huurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de verhuurdatum is het volledige huurbedrag verschuldigd. Wijziging huurperiode Wanneer u na de datum van de eerste facturering een wijziging wilt aanbrengen in de opgegeven huurperiode, dan wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht wanneer u aansluitend bijboekt. Wijzigingen kunnen alleen op basis van beschikbaarheid doorgevoerd worden.

Voor weekverhuur is de aankomst- en vertrekdag vrijdag. De huurder kan de woning na 16:00 uur betrekken. Voor midweekverhuur is de aankomstdag maandag en de vertrekdag vrijdag. Voor weekendverhuur is de aankomstdag vrijdag en de vertrekdag maandag. De huurder dient de woning op de vertrekdag vóór 17:00 uur te verlaten.

De eindschoonmaak is verplicht en niet bij de huurprijs inbegrepen. U dient het appartement opgeruimd en ‘bezemschoon’ op te leveren (vaat schoon in de vaatwasser of opgeruimd in de kast; meubels op hun oorspronkelijke plaats). Bij in gebreke blijven kan (een deel van) de waarborgsom ingehouden worden.

Bewoning en bezoek. Het is niet toegestaan meer personen in de woning te laten overnachten dan waarvoor het appartement is ingericht. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal als vol.

Huisintsjechie.eu. ©

Validations for XHTML and CSS

Gebruiks vriendelijke website volgens alle richtlijnen die Google stelt voor het hebben van een online website.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!